Yung-Chang Chin

Yung-Chang Chin

Yung-Chang Chin is known for Long wang san tai zi (1977), Jing nu chu zheng (1988) and Long hu xuan feng (1981).